=> /var/log/messages : General log messages

=> /var/log/boot : System boot log

=> /var/log/debug : Debugging log messages

=> /var/log/auth.log : User login and authentication logs

=> /var/log/daemon.log : Running services such as squid, ntpd and others log message to this file

=> /var/log/dmesg : Linux kernel ring buffer log

=> /var/log/dpkg.log : All binary package log includes package installation and other information

=> /var/log/faillog : User failed login log file

=> /var/log/kern.log : Kernel log file

=> /var/log/lpr.log : Printer log file

=> /var/log/mail.* : All mail server message log files

=> /var/log/mysql.* : MySQL server log file

=> /var/log/user.log : All userlevel logs

=> /var/log/xorg.0.log : X.org log file

=> /var/log/apache2/* : Apache web server log files directory

=> /var/log/lighttpd/* : Lighttpd web server log files directory

=> /var/log/fsck/* : fsck command log

=> /var/log/apport.log : Application crash report / log file

###Comandi da terminal:

tail -f /var/log/apport.log   
more /var/log/xorg.0.log   
cat /var/log/mysql.err   
less /var/log/messages   
grep -i fail /var/log/boot